Kledning

Kledning skal beskytte isolasjonen i et bygg mot regn og mekaniske skader. Det er fire hovedelementer du bør ta med i betrakningen når du tenker på kledning til ditt bygg. Først valg av tresort, så valg av utseende på kledningen. Deretter bør du vurdere hvilken overflatebehandling som er nødvendig. Om du sørger for å gi materialet god overflatebehandling kan du oppleve å måtte utføre mindre vedlikehold. Dette vil spare deg mye tid over årene du skal tilbringe i din bolig. Til sist kommer valg av farge.

Tidlig på 1900-tallet var det vanlig at bolighus hadde en bekledning med glatt overflate. De siste 30 til 40 årene derimot er det blitt vanligere med en ru overflate. Dette spesielt fordi en slik overflate ikke svekkes like raskt, og overflatebehandlingen setter seg bedre på den ru overflaten av kledningen.

Moderne sagbruk og høvleri produserer kledninger

Hornmoen Bruk AS både vanlig og impregnert kledning tilgjengelig. Vi har kunder fra hele Sør-Norge og intet prosjekt er for lite eller stort. Du finner vårt høvleri i Elverum. Her har vi også eget impregneringsanlegg. Vi kan også levere overflatebehandlet kledning.

Ønsker du mer informasjon om kledning, ta kontakt med Hornmoen Bruk AS.