Planker

Et av de vanligste byggematerialene er planker. Furu og gran er de vanligste byggematerialene i Norge. Bruker du furu vil du få en mer rødlig farge, mens granen er lysere og jevnere.

Planker er trestykker som er saget, kløyvd eller kilet ut av en tømmerstokk på langs, og de leveres som skurlast eller høvellast. Skurlast er høvlet og avrettet på minst to sider. Om du skal sette opp utvendig kledning er det viktig å huske at det er den ru siden som skal vende ut. Dette fordi malingen vil sitte bedre på en ru overflate enn den glatte. Høvellast er høvlet på alle fire sider. Dette materialet er godt egnet som listverk, terrassebord og lignende.

Planker og bord

Planker og bord har forskjellige tykkelser. En planke er nokså tykk, mens et bord er like bredt men tynnere. Planker kan være trevirke som er mellom 4 og 10 cm tykt og 25 cm bredt. Andre beskriver de som trestykker som skal ha tverrsnitt fra 38 x 98 mm og oppover. De skal også være mer enn dobbelt så bredt som tykt. Det er derfor en flytende overgang mellom begrepene planke og bord.

Ved Hornmoen Bruk i Elverum har vi eget høvleri med over 50 års erfaring. Vi har også impregneringsanlegg slik at vi kan impregnere alt treverk etter behov.

Kontakt Hornmoen Bruk AS for mer informasjon om våre planker og bord.