Trelast

Tre er et av de nest vanlige byggematerialene i Norge, og furu og gran brukes mest. Det er viktig å huske at tre er et levende materiale som vil bevege seg ved skiftende luftfuktighet.
Trelast er en fellesbetegnelse på skurlast og høvellast laget av treverk. Trelast kategoriseres etter dimensjon. De viktigste typene er planker, bord, rekker, lekter og firkantbjelker. Skurlast lages av rundt tømmer, mens høvellast etter tørking i tillegg blir høvlet og justert slik at de blir helt plane, glatte og eventuelt får en profil.

Dimensjoner for trelast

Dimensjoner for trelast er med et fuktighetsinnhold på 20 % for skurlast og 17 % for høvellast. Prosenten er uttrykt ved treets innhold av vann, målt i masse i tørr tilstand. Dimensjonene for justert skurlast er 2 mm mindre enn for skurlast. Trelast blir i Norge solgt og sortert i dimensjoner etter Norsk standard.

Hvilken trelast trenger du til ditt prosjekt

  • Konstruksjonsvirke leveres i ulike størrelser avhengig av hvilken konstruksjon det skal støtte.
  • Kledningsbord beskytter veggkjernen mot klima og mekaniske skader, det er også penere å se på
  • Terrassebord brukes til terrasser, verandaer, trapper o.l.
  • Sløyfer og leker brukes til opplekting av taktekking, utlekting av kleding osv.

Kontakt Hornmoen Bruk AS for mer informasjon om trelast.